Minimalne wynagrodzenie za pracę na 2018

24/01/2018

Minimalne wynagrodzenie za pracę na 2018 rok zostało ustalone w wysokości 2100 zł brutto (czyli około 1530 zł do ręki – netto). W stosunku do roku 2017 jest to wzrost o 100 zł.

Kwota minimalnego (tj. najniższego dopuszczalnego) wynagrodzenia za pracę określona jest jako kwota brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jest ustalane proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu, mając na uwadze wysokość minimalnego wynagrodzenia.
Dla określonych umów cywilno-prawnych obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która wynosi w 2018 roku 13,70 zł (w roku 2017 była to kwota 13 zł).
Zmiany, które wprowadzono w 2017 roku zlikwidowały możliwość zastosowania wynagrodzenia w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracownika w pierwszym roku zatrudnienia. Od 2018 roku pracownikowi, który podejmie pracę po raz pierwszy przysługuje 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Biuro rachunkowe Brach - kontakt

Kontakt

W razie pytań dotyczących naszych usług lub możliwości współpracy prosimy o kontakt elektroniczny, telefoniczny lub umówienie spotkania.    Adres

    ul. Grochowska 178/184
    04-357 Warszawa