Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?

01/12/2021

Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład od 2022 roku? Zacząć trzeba przede wszystkim od tego, że ich ilość przyprawia przedsiębiorców i księgowych o niemały zawrót głowy. Trudno się temu dziwić – zmiany dotyczą aż 54 ustaw podatkowych, a na ich przyswojenie i wprowadzenie w życie jest tylko miesiąc!

Śledziliśmy projekty i pomysły nowego ładu, by na koniec, jak chyba 99% przedsiębiorców, mieć nadzieję, że być może nie zostanie podpisany (lub przejdzie pomysł o wprowadzeniu go dopiero za rok). Niestety – prezydent złożył podpis przed 20 listopada i zmiany wchodzą już od nowego roku, a to niesie szereg nowych obowiązków i kosztów dla wszystkich. Konieczna będzie również reorganizacja procesów i współpracy z Klientami.

Ze wszystkich uchwalonych zmian wybraliśmy tylko część – te, które są istotne z punktu widzenia większości podatników.

Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?

 • Składka zdrowotna przedsiębiorcy już nie będzie ryczałtowa – w zależności od formy opodatkowania będzie liczona od dochodu (na zasadach ogólnych 9%, podatek liniowy 4,9%).
  W ryczałcie, w zależności od przedziału przychodów 9% liczone odpowiednio według przedziału przychodów od przeciętnego wynagrodzenia za pracę60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł,
  100% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych od 60 do 300 tys. zł,
  180% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.
  Jeśli przemnożyć to przez wynagrodzenie przeciętne to na dzień dzisiejszy otrzymujemy:316 zł składki zdrowotnej dla przychodów ryczałtowych poniżej 60 tys. zł rocznie;
  527 zł składki zdrowotnej dla przychodów 60-300 tys. zł rocznie na ryczałcie ewidencjonowanym
  948 zł dla przychodów powyżej 300 tys. zł rocznie.
  Obowiązuje także korekta roczna – a więc na podstawie całorocznych wyników firmy będzie dopłata lub nadpłata (w nadpłacie będzie można wystąpić o zwrot).
 • Brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku dla wszystkich podatników. Dotąd podstawa zdrowotnej dla przedsiębiorcy była stała, składka wynosiła 9%, ale o 7,75% podstawy obniżaliśmy podatek dochodowy. Od 2022 tego odliczenia nie będzie – tym samym podatek będzie zwyczajnie wyższy. Odliczenia składki zdrowotnej nie będzie również od pensji pracowników.
 • Ustawodawca przewidział jednak ulgę dla tzw. Klasy średniej (dla pracowników i niektórych przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych). Ulga będzie przysługiwać przy dochodach w przedziale 68412 zł do 133692 zł rocznie, czyli 5701-11141 zł miesięcznie. Ulga nie przysługuje zleceniobiorcom. Korzystanie z ulgi w trakcie roku, a późniejsze jej przekroczenie tego progu (np. z połączenia źródeł przychodu) spowoduje dopłatę podatku.
 • Od 1 stycznia 2022 obowiązek umożliwienia nabywcom płatności bezgotówkowej za pomocą instrumentu płatniczego (np. terminal, blik). Dotyczy wszystkich, którzy posiadają kasę fiskalną. Natomiast od 1 lipca 2022 roku obowiązek połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym. Obowiązek integracji nie obejmuje kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Za nie wywiązanie się z obowiązku kara może wynieść 5 tys. złotych. Będzie natomiast możliwość skorzystania z ulgi na terminal (w pierwszym roku instalacji lub w roku następnym), maksymalnie tysiąc złotych.
  Podatnicy zwolnieni z obowiązku posiadania terminala przy dobrowolnej instalacji – ulga maks. 2,5 zł rocznie. Plus ulgi, jeśli płatności będą wyłącznie bezgotówkowe przez co najmniej 7 miesięcy w roku.
 • Likwidacja rozliczenia jako samotny rodzic – zastąpiona odliczeniem od podatku w stałej kwocie 1500 zł rocznie.
 • Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, jeśli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku (dotąd cały rok małżeństwa, aby wspólnie się rozliczyć)
 • Zerowy PIT dla dużych rodzin (z co najmniej czwórką dzieci), emerytów oraz osób powracających z zagranicy. Roczny limit przychodu dla każdego z rodziców to 115528 zł. Nadal możliwe będzie korzystanie z ulgi na dzieci. Nie będzie podatku od emerytury oraz dla osób, którzy pomimo wieku emerytalnego nadal pracują i nie pobierają świadczenia. Ulga nie zależy od formy opodatkowania.
  Do takiej samej kwoty limitu nie zapłacą podatku także osoby powracające z zagranicy (dla osób, które pracowały poza krajem minimum 3 lata oraz dla cudzoziemców zmieniających rezydencję podatkową na Polskę) – ulga przez 4 lata (przysługuje raz, kolejny wyjazd nie spowoduje prawa do drugiej takiej ulgi).
 • Płatności gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami już tylko do 8000 zł (dotąd 15000 zł)
 • W rozliczeniach z konsumentem płatność gotówkowa tylko do 20000 zł
 • Nie będzie już możliwości wykupienia auta z leasingu „prywatnie” (nie wprowadzając do firmy i nie rozliczając w niej żadnych kosztów auta od dnia wykupu) i sprzedaży po pół roku bez podatku. Każdorazowo należy zapłacić podatek, jeśli do dnia zbycia nie minie 6 lat.
 • Od 2023 roku najem prywatny będzie mógł być rozliczany wyłącznie ryczałtem (limit pozostaje ten sam – do 100 tys rocznie 8,5%, powyżej 12,5%)
 • Od 2022 roku brak możliwości amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (nie tylko związanej z najmem). Wyjątek stanowią budynki nabyte lub wybudowane do końca 2021 roku – te będzie można amortyzować jeszcze przez rok (do końca 2022)
 • Obowiązek przesyłania po zakończonym roku do US ustrukturyzowanych ksiąg i ewidencji (dotyczy wszystkich płatników PIT i CIT od 2023 roku)
 • Konsekwencje dla pracodawcy za ujawnione dochody pracownika wypłacane „na czarno”, a brak konsekwencji dla pracownika, który się na to zgodził
 • Wchodzi bardzo kontrowersyjny podatek minimalny – dla spółek i grup kapitałowych
 • Ponadto zmiany obejmują: CIT estoński, kartę podatkową (tylko prawa nabyte), zmiany w uldze rehabilitacyjnej, zmiany w uldze B+R i IP Box, podmioty tworzące grupę (wspólny JPK_VAT), usługi niematerialne, pakiet innowacyjny, nabycia kontrolowane celem sprawdzenia czy sprzedawca wydaje paragony fiskalne.

Można by tak jeszcze długo opisywać – to skrót najważniejszych zmian, które dotyczą Państwa, czyli firm, które obsługujemy jako biuro rachunkowe.

 

Biuro rachunkowe Brach - kontakt

Kontakt

W razie pytań dotyczących naszych usług lub możliwości współpracy prosimy o kontakt elektroniczny, telefoniczny lub umówienie spotkania.  Adres

  ul. Grochowska 178/184
  04-357 Warszawa