Terminy rozliczania i opłacania składek ZUS

24/01/2018

Płatnicy składek podzieleni zostali na trzy grupy, z których każdą obowiązuje inny termin płatności składek.

Składki za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy (w tym osoby opłacające składki za pracowników).

Spóźnienie w regulowaniu płatności oznacza obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, a za powtarzające się spóźnienia ZUS może wnioskować do sądu o ukaranie nierzetelnego płatnika karą grzywny. Ponadto płatnicy, którzy opłacają składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe muszą bardzo pilnować terminów opłacania składek – nawet jednodniowe opóźnienie lub opłacenie składek w niższej wysokości spowoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Płatnik, który spóźnił się z przelewem, nie otrzyma zasiłku chorobowego ani macierzyńskiego.

Ciągłość ubezpieczenia przerywana jest już od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który płatność składki nastąpiła po terminie. W uzasadnionych przypadkach ZUS może wyrazić zgodę na wpłatę po terminie.

O kontynuację ciągłości ubezpieczenia płatnik musi wystąpić na piśmie do dyrektora jednostki ZUS właściwej ze względu na siedzibę firmy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyny spóźnienia. W orzecznictwie jako przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu podaje się m.in. nagłą obłożną chorobę, powódź, pożar, opóźnienie z winy banku, inne działania siły wyższej.

Biuro rachunkowe Brach - kontakt

Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi varius sapien felis, vitae porttitor neque posuere eu. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent ac varius arcu, eget maximus arcu.Telefon

(22) 612-58-95

Adres

ul. Przykładowa 45
09-400 Miasto