Rachunki bankowe do wpłat składek ZUS

24/01/2018

Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:

NUMER KONTA OPIS
83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Źródło: www.zus.pl

Wpłata należności powinna być dokonana:

  • przy użyciu odpowiednich dokumentów płatniczych – odpowiednich formularzy bankowych lub dokumentów elektronicznych. Wzór bankowego dokumentu płatniczego i zasady jego wypełniania określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe zasady wypełniania dokumentów płatniczych dostępne są w poradniku ZUS,
  • w formie bezgotówkowej – w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.
Biuro rachunkowe Brach - kontakt

Kontakt

W razie pytań dotyczących naszych usług lub możliwości współpracy prosimy o kontakt elektroniczny, telefoniczny lub umówienie spotkania.Adres

ul. Grochowska 178/184
04-357 Warszawa