Rachunki bankowe do wpłat składek ZUS

24/01/2018

Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:

NUMER KONTA OPIS
83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Źródło: www.zus.pl

Wpłata należności powinna być dokonana:

  • przy użyciu odpowiednich dokumentów płatniczych – odpowiednich formularzy bankowych lub dokumentów elektronicznych. Wzór bankowego dokumentu płatniczego i zasady jego wypełniania określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe zasady wypełniania dokumentów płatniczych dostępne są w poradniku ZUS,
  • w formie bezgotówkowej – w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.
Biuro rachunkowe Brach - kontakt

Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi varius sapien felis, vitae porttitor neque posuere eu. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent ac varius arcu, eget maximus arcu.Telefon

(22) 612-58-95

Adres

ul. Przykładowa 45
09-400 Miasto